Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
posługujących się językiem migowym

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.). Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu informujemy, że zapewnia się usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację:

  • poczta elektroniczna: dyzurny-inowroclaw@bg.policja.gov.pl
  • faks: 52 56-65-247
  • wiadomość SMS wysłana na numer telefonu: 697-052-112 (odbierana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji). Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

Osoba uprawniona ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167, z późn. zm.).

Pomocy w obsłudze interesantów udziela Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu. Do zapewnienia wstępnej obsługi osoby uprawnionej wyznaczony został pracownik Zespołu Prezydialnego Wydziału Ogólnego KPP w Inowrocławiu, posiadający ukończony kurs języka migowego w stopniu podstawowym.

Osoba uprawniona ma prawo korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu lub w podległych komisariatach i posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych), z podaniem proponowanego terminu wizyty. W tym celu należy złożyć wniosek:

  • telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 52 56-65-210
  • faksem na numer: 52 56-65-247
  • mailem na adres: dyzurny-inowroclaw@bg.policja.gov.pl
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 697-052-112.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) jest bezpłatna.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyRejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Wzór wniosku:

 Zgłoszenie potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

 Zgłoszenie potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

Metryczka

Data publikacji 03.11.2015
Data modyfikacji 16.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry