Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W INOWROCŁAWIU

młodszy inspektor Karol Konopacki


Rozpoczął służbę kandydacką w Policji: od 14.11.1996 r. do 14.05.1998 r.
Rozpoczął służbę w Policji: 20.05.1998 r.
Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Wydział Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
•    Komendant Komisariatu Policji w Janikowie
•    Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy
•    Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie
•    od 20.04.2021 r. Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
•    Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
•    Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W INOWROCŁAWIU