Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

 

Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu

inspektor Marcin Ratajczak

Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu pełni od dnia 25 marca 2016 r.
Z dniem 25 września 2016 r. został powołany na stanowisko.

Nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych Komendy:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział Ogólny
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 • Zespół Kontroli
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich.

Podległe jednostki terenowe:

 • Komisariat Policji w Gniewkowie
 • Komisariat Policji w Janikowie
 • Komisariat Policji w Kruszwicy
 • Komisariat Policji w Pakości.

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu

młodszy inspektor Maciej Estkowski

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu pełni od dnia 11 lipca 2017 r.
Z dniem 1 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko.

Nadzoruje pracę pionu kryminalnego Komendy:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 24.07.2017
Data publikacji : 24.07.2017
Data modyfikacji : 28.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska

Nawigacja

do góry