Bezpieczna Szkoła - Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Bezpieczna Szkoła

Jednym z ważnych zadań realizowanych od wielu lat przez policjantów całego kraju, w tym również Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, jest organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych zapobiegających zaistnieniu przestępstw i wykroczeń, zwłaszcza dotyczących dzieci i młodzieży oraz zjawisk kryminogennych, które są z nimi związane.

Inicjowanie i wdrażanie programów spoczywa głównie na policjantach pionu prewencji: specjalistach ds. nieletnich i patologii, prewencji kryminalnej, ruchu drogowego, dzielnicowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu realizowany jest program Bezpieczna Szkoła.
 

PROGRAM "BEZPIECZNA SZKOŁA"
 
Cele programu:
1) poprawa stanu bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli,
2)  inicjowanie wspólnych działań profilaktycznych na terenie szkół powiatu inowrocławskiego,
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym - alkoholizm, narkomania i innym przejawom demoralizacji wśród nieletnich uczniów szkół,
4) zacieśnianie współpracy z dyrekcjami szkół i pedagogami,
5) prowadzenie wspólnych działań z pedagogami i wychowawcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach.
 
Adresatem programu są osoby nieletnie oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli.
 
Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez::
1) organizowanie spotkań, pogadanek, warsztatów z dziećmi i młodzieżą,
2) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych,
3) kolportowanie ulotek informacyjnych dotyczących potencjalnych zagrożeń.
 
W ramach powyższego programu realizowane są również zagadnienia skierowane do dzieci i młodzieży, tj.:
"Potrafię mówić NIE"
"Obcy Niebezpieczny"
"Uwaga Zagrożenie"
"Bezpieczny Dom"
"Bezpieczna droga do szkoły"
"Reguły postępowania, a przepisy prawne"
"Przestępczość a demoralizacja".
 
Policjanci organizują także konkursy na temat bezpiecznych zachowań, quizy z zakresu znajomości przepisów obowiązującego prawa.

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2017
Data modyfikacji : 01.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabella Drobniecka
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry