Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych KPP w Inowrocławiu określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z dnia 3 sierpnia 2018 r. z późn. zm.


Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu nadzoruje:

1) I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji

2) komórki organizacyjne:

 • Wydział Prewencji
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział Ogólny
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 • Zespół Kontroli i Dyscyplinarny
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich

3) jednostki organizacyjne:

 • Komisariat Policji w Gniewkowie
 • Komisariat Policji w Janikowie
 • Komisariat Policji w Kruszwicy
 • Komisariat Policji w Pakości

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu nadzoruje:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu

Nawigacja

do góry