Jednostki organizacyjne podległe KPP w Inowrocławiu

Komisariat Policji w Pakości

 

Komisariat Policji w Pakości

 komendant - podkomisarz Maciej Wiśniewski

ul. Barcińska 1, 88-170 Pakość
tel./faks 52 35 18 507

Dane dzielnicowych


 

Komisariat nie działa całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów prosimy kontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu:
tel. 52/56-65-210
numery alarmowe 997, 112

 

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komisariatu Policji w Pakości określa Regulamin Komisariatu Policji w Pakości z dnia 1 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.

Metryczka

Data publikacji 12.10.2016
Data modyfikacji 24.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry