Komórki organizacyjne KPP w Inowrocławiu

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - aspirant sztabowy Barbara Kosiak

kierownik kancelarii tajnej - Krystyna Porębska

tel.: 052 56 65 204
faks: 052 56 65 281

 

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Metryczka

Data publikacji 06.10.2008
Data modyfikacji 06.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry