Przestępczość kryminalna 2008 - Przestępczość kryminalna - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępczość kryminalna

  

Tabela I   Dynamika przestępczości  (porównanie lat 2008 i 2007)

 

 

Wskaźnik

 

 

Przestępstwo

 Wszczęto

postępowań

Stwierdzono

przestępstw 

2007

2008

%

2007

2008

%

 

Ogółem

 

3951

3830

96,9

4668

4511

 96,6

Przestępstwa kryminalne

2947

2782

 94,4

3288

3051

92,8

Przestępstwa gospodarcze

333

347

104,2

676

798

118

Uszkodzenie ciała

113

105

92,9

95

94

98,9

Bójki i pobicia

83

76

91,5

86

 73

84,8

Kradzież rzeczy

924

785

84,9

935

775

 82,8

Kradzież samochodów

51

52

101,9

56

 53

 94,6

Włamania

410

364

88,7

472

 424

89,8

Przestępstwa rozbójnicze

74

58

78,3

77

68

88,3

Przestępstwa  narkotykowe

78

95

121,7

363

325

89,5

Przestępstwa p-ko
obrotowi gospodarczemu

49

61

124,4 

53

104

 196,2

 

 

Tabela II Struktura przestępczości (porównanie lat 2008 i 2007)

 

 

Wskaźnik

 

 

 

Przestępstwo

Wszczęto

postępowań

 

Stwierdzono

przestępstw

 

2007

%

2008

%

2007

%

2008

%

 

Ogółem

 

3951

100

3830

100

4668

100

4511

100

Przestępstwa kryminalne

2947

74,5

2782

72,6

3288

70,4

3051

67,6

Przestępstwa gospodarcze

333

8,4

347

9,1

676

14,4

798

17,6

Uszkodzenie ciała

113

2,8

105

2,7

95

2,03

94

2,1

Bójki i pobicia

83

2,1

76

1,9

86

1,8

 73

1,6

Kradzież rzeczy

924

23,3

785

20,4

935

20,02

775

17,2

Kradzież samochodów

51

1,3

52

1,3

56

1,19

 53

1,2

Włamania

410

10,3

364

9,5

472

10,1

 424

9,4

Przestępstwa rozbójnicze

74

1,8

58

1,5

77

1,6

68

1,5

Przestępstwa narkotykowe

78

1,9

95

2,4

363

7,7

325

7,2

Przestępstwa p-ko

obrotowi gospodarczemu

49

1,2

61

1,5

53

1,1

104

2,3

 

 

 

Tabela III Efektywność zwalczania (porównanie lat 2008 i 2007) 

 

 

Wskaźnik

 

 

Przestępstwo

 

Stwierdzono

 

 

Wykryto

 

 

Wykrywalność

(w %)

 

2007

2008

2007

2008

2007

2008

 

Ogółem

 

4668

4511

3030

3153

64,1

69,6

Przestępstwa kryminalne

3288

3051

1695

1719

50,7

56,0

Przestępstwa gospodarcze

676

798

649

781

95,9

97,9

Uszczerbek na zdrowiu

95

94

81

82

85,3

86,3

Bójki i pobicia

86

 73

70

61

81,4

83,6

Kradzież rzeczy

935

775

235

 230

24,1

29,4

Kradzież samochodu

56

 53

 18

11

32,1

20,8

Włamania

472

 424

100

124

20,5

29,0

Przestępstwa rozbójnicze

77

68

51

 50

66,2

73,5

Przestępstwa narkotykowe

363

325

351

318

96,7

97,8

Przestępstwa p-ko
obrotowi gospodarczemu

53

104

51

 103

94,4

99,0

Metryczka

Data publikacji 08.04.2009
Data modyfikacji 21.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry