Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 03.07.2022, serwis aktualizowany: 22.06.2022 o godzinie: 14:03

Menu przedmiotowe

Strona główna

Witamy na stronie podmiotowej
Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu
w Biuletynie Informacji Publicznej 

Informujemy, że znajdują się Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.
Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne.
Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zgodnie z wymogami określonymi w następujących aktach prawnych:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446),
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

 

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźniej COVID-19, wywoływanej przez koronawirus, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub złożenia skargi. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronie internetowej i stronie BIP oraz numery alarmowe 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy to sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania się środkami komuniakcji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej liczby osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z osobami obcymi.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt  w jednostkach Policji. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

 

W sprawie skarg mogą Państwo dzwonić pod numer telefonu 47 75 283 87. Można również skorzystać z poczty elektronicznej, pisząc na adres: inowroclaw@bg.policja.gov.pl.

 

 

Uwagi i sugestie związane z BIP KPP w Inowrocławiu prosimy kierować do redakcji:
bip-inowroclaw@bg.policja.gov.pl.

Zapraszamy na stronę Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu:
http://www.inowroclaw.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl.


         

do góry